fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności Fundacji „Dla Harry’ego”

 • Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Dla Harry’ego”, z siedzibą: 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 2A, lok 14.

 KRS: 0000707654, REGON: 368923828, NIP: 8262201100. 

 •   Fundacja chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. oraz innych aktów prawnych mających zastosowanie przy ochronie danych osobowych. 
 •   Fundacja „Dla Harry’ego” zobowiązuje się właściwie chronić Państwa dane osobowe zgodnie z przyjętą polityką bezpieczeństwa oraz wewnętrznymi procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 •   Kiedy wchodzą Państwo z nami w relację, możemy zbierać i przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
     • Państwa imię i nazwisko;
     • Państwa informacje kontaktowe, takie jak adres, numery telefonów i adresy email;
     • W przypadku organizacji/osób prawnych – dane dotyczące organizacji, w której Państwo funkcjonują oraz Państwa stanowisko/funkcję w organizacji;
     • Państwa udział w naszych wydarzeniach;
     • Przebieg naszej komunikacji z Państwem;
     • Państwa zainteresowanie różnymi rodzajami współpracy i kontaktu prezentowanymi przez Fundację. 
 •   Państwa dane mogą być przetwarzane w następujących celach:
     • na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – przesyłanie informacji o najnowszych akcjach Fundacji, o podopiecznych Fundacji oraz na temat jej działalności jako organizacji;
     • administrowanie zawartymi umowami;
     • działania administracyjne i księgowe oraz zobowiązania prawne Fundacji;
     • uzyskiwanie finansowego wsparcia działań Fundacji;
     • przechowywanie historii udzielonego przez Państwa wsparcia (darowizny oraz udział w akcjach organizowanych przez Fundację)
     • zarządzanie naszymi relacjami z Państwem;
     • komunikacja z Państwem.
 • Mogą Państwo wycofać zgodę w każdym czasie poprzez skontaktowanie się z Członkami Zarządu Fundacji. W każdym czasie mają także Państwo prawo dostępu do danych osobowych oraz możliwość ich aktualizacji i zmiany. Mogą Państwo zrealizować również wszelkie inne prawa, jakie posiadają na mocy obowiązujących przepisów prawa ochrony danych, a w szczególności prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz – w określonych sytuacjach – prawo przenoszenia części Państwa danych do innych organizacji, jak również prawo do sprzeciwu względem pewnych rodzajów przetwarzania Państwa danych osobowych. Wymienione prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach – np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Państwa danych. 

Nr konta fundacji : 26 1090 0088 0000 0001 4384 7155

Fundacja „Dla Harry’ego”
Żegańska 2A
04-714 Warszawa
Bardzo prosimy aby w tytule przelewu wpisywać „Darowizna na cele statutowe”